نمایشگاه عکس های آرش اکبری سنه با عنوان "اینجا" در گالری هفت ثمر

آرش اکبری سنه
۱۷ - ۲۲ مهرماه ۹۴

نمایشگاه گروهی زیور آلات در گالری هفت ثمر

آران ابراهیمی - نازنین مولایی - غزاله ناصری
۱۰ - ۱۵ مهر ۹۴

نمایشگاه کلاژ فریده تقی زاده یزدی در گالری هفت ثمر

فریده تقی زاده یزدی
۲۷ شهریور - ۱ مهر ۱۳۹۴