​نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری هفت ثمر

گروهی از هنرمندان
۲۰ - ۲۵ تیرماه ۹۳

​نمایشگاه گروهی نقاشی (چهارچوب)

سپیده شیرازی نژاد - نیلوفر شیرانی - ایلناز فیاض بنفشه کاشانی - آدنا میرزاخانیان - مریم نگارشی
۱۳ - ۱۸ تیرماه ۹۳

نقاشی های هانی نجم در گالری هفت ثمر

هانی نجم
۶ - ۱۱ تیرماه ۹۳