نمایشگاه نقاشی های مریم شریفی در گالری هفت ثمر

مریم شریفی
۱ - ۶ خرداد ۹۴

"گذشته و حال" نمایشگاه نقاشی های حسین عدالتخواه (دوره دوم)

حسین عدالتخواه
۲۵ اردیبهشت - ۱۳ خرداد ۹۴

نمایشگاه کلاژ نقاشی های طلیعه کامران در گالری هفت ثمر

طلیعه کامران
۱۸ - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴