نمایشگاه گروهی دوستداران هفت ثمر در گالری هفت ثمر

نمایشگاه گروهی
۷ - ۱۹ خرداد ۹۵

نمایشگاه نقاشی های هادی بانوج در گالری هفت ثمر

هادی بانوج
۳۱ اردیبهشت - ۵ خرداد ۹۵

نمایشگاه عکس های فرهاد عزیزی(نگاره های مسین)

فرهاد عزیزی
۲۴ - ۲۹ اردیبهشت ۹۵